20 Temmuz 2011 Çarşamba

HAYÂLİ'DEN

Dilersen bulmak alemde sa'adet
Dil ehline ri'ayet et begayet

Hayali Hak pay-i ehli dildür
Anı pes sanma şahs u ab u güldür

Hiç yorum yok: