30 Temmuz 2011 Cumartesi

Nar-ı aşk dedikleri buysa şayet,,
Yanarım kor gibi,,
etmem gayrı şikayet,,
Düşürdü...n beni sen aşk havzına,,
Gayri yüzsem de “SEN”,, batsam da “SEN”derim...

Hz. Mevlana/m

13 yorum:

Lô - Lâ dedi ki...

Yaralarim kerbela yarasi
Sevdalarin kerbela sevdasi ..
Oylede yanarim
Boylede yanarim ..

hammar dedi ki...

Acep kim gördü bir âşık ki vazgeçmiş bu sevdadan
Acep kim gördü bir balık ki usanmış bu deryadan

Yedi nakkaşiden bir rûm bulunmaz nakşı gün a gün
Acep kim gördü bir mecnun ki î’raz etti Leylâdan

Ve Mecnun olsa bi-leyli kalır bir ismi bi-mâni
Olur mâşuğ-u müstağni ki fariğdir hep esmâdan

Elâ ey cânı can sensin kararım yok bir an sensiz
Ki zindandır cihan sensiz muradım sensin eşyadan

Gönülde Hakkı bul her an ki oldur manzar-ı Rahman
Gönüldür cennet-i irfan yücedir arş-ı âlâdan

Lô - Lâ dedi ki...

Ey gönül, kendini vezn etmeye kantar ara bul!
Yürü git, kantarına halis olan a'yar ara bul!
Kapatırlar seni bir hâl-i haraba yalınız;
Ol karanlık geceler kendine bir yâr ara bul!

*

Kimi gülistanda gonca gül olur
Kimi gonca güle har olur gider
Kimi Hakk’a bakar, feyzi-yab olur
Kimi yüz çevirir; taş olur gider
Kimi Hay’dan alır ehl-i hal olur
Kimi hayaldedir, kal eder gider
Kimi Hakk aşıktır hem maşuk odur
Kimi Hakk değildir zay olur gider
Kimi tevbe eder esfiya olur
Kimi inat eder eşkiya gider
Kimi AHMED seni uzaktan tanır
Kimi yaklaşır da kör olur gider…

hammar dedi ki...

Âciz kölen söyler sözü
Kan ağlıyor iki gözü
Hasretinle yaktın bizi
Nazlı şâhım gel hele gel

Lô - Lâ dedi ki...

Niçin küfrân eder insân, Hudâ ni'met verir iken,
Utanmayıp eder isyân, kamûyu ol görür iken.
Beher an hamdü şükretmez, dahî ihsânı fikretmez,
Hergün Hakkı zikretmez, bedende cân durur iken?

hammar dedi ki...

Ey aşıkı dildade
Gel nuş edelim bade
Bir bade gerek amma
Kim içile me’ vade
Can Allah Canan Allah
Canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah
La ilahe illallah
Muhammedur-Resulullah
Sakisi ola Mevla
Ak dahi anın esma
Bir kez nuş eden kat-a
Gam görmeye dünyada
Bir kez içen aşıktır
Aşkında ol sadıktır
Aşk ona hem layıktır
Mecnun ile Ferhad’a

Ol came olan talip
Can ile ola ragıp
Nefsine ola galip
Dil bağlaya üstade
Nuş eyleyen ol camdan
Subhu ne bile şamdan
Talimi cünün eyler
Mecnun ile Ferhad’a
İşit bu Sezai’den
Ne gördü fenaiden
Dost vechini gösterdi
Mir’at-ı mücellada

Lô - Lâ dedi ki...

Asiga tan etmek olmaz,mupteladir n´ eylesin
Ademe mehr i muhabbet,bir beladir n´ eylesin
Gonlu dilberden kesilmezse acebmi .
Gamzesine taa ezelden asindadir n´eylesin

hammar dedi ki...

Elvan çiçeklerin takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını sil melûl melûl

Lô - Lâ dedi ki...

Yarda insaf yoktur, bende yok derman
Yazık ki işlerim, Allah'a kaldı
Kaşları katlime yazıyor ferman
Kanlı kirpikleri kalbime daldı

Gözleri gönlüme zehir atıyor
Zülüfü süngüdür, cana batıyor
Şehit mezarında gönlüm yatıyor
Sevda kılıcını boynuma caldı

hammar dedi ki...

Bâde-i lebinden nûş eden âşık
Ne gezer mescitte meyhâneler var
Anın çün kimseye etmez ilişik
Nasibini almış divaneler var

Aşkı olan aşk oduna alışır
Sâdık olan erenlere karışır
Meyhaneden çıkar gelir ulaşır
Dünyada gör nice merdaneler var

Keman kaşı olan yayı sarsılır
Erenlerin kılıcı arşta asılır
Koç yiğit meydanda basar basılır
Dünyada gör nice merdaneler var

Felek bir kimseye kursa oyunu
Asla sormaz onun cins-ü soyunu
Esirgemez verir kurda koyunu
Hiç demez ki körpe kuzu meler var

Lô - Lâ dedi ki...

Sulh :))

hammar dedi ki...

Eyv'Allâh çok teşekkürler...Gönlünüze sağlık çok memnun ettiniz bizi...

Lô - Lâ dedi ki...

O memnuniyet ve seref bize ait sayin hammar. Eyvallah !