11 Ağustos 2011 Perşembe                               Kırıp bin pâre eden şîşe-i kalb-i celâlindir
                               Yine her pâresinden görünen rûy-i cemâlindir

                               Ânın için tığını çeşmim demâdem eksik etmez kim
                               Yorulup yolda kalmaya o kim azm-i visâlindir

                               Nicesi baksın etrâfa ya ahkâfa yahut kâfa
                               Şu ankâ kim ânın gönlü nazargâh-ı ilâhîdir

                               Bulunmaz lâ mekânındır bilinmez bî-nişânındır
                               Hemen ancak sana kuldur senin ehl-i iyâlindir

                               Dağıldı mim sâd ve râ bozuldu nisbet-i sûra
                               Benim bu nisbetim şimdi ne mâhımdır ne sâlindir


Hiç yorum yok: