10 Ekim 2011 PazartesiTelli duvaklı  gelin edası ile gelip geçeli çok oluyor günlerimin,sabah erkenden kalkar anacığımın yaktığı kuzine sobası gürül gürül yanar bir yandan ekmekler kızarır sobanın üzerinde bir yandanda sobanın hararetinden kaynayan suyun demlikteki melodisi kulaklarımıza sabah şarkıları söylerdi.Bu zevki unutamam şöyle bir güzel kızarmış ekmeğin üzerine sana yağınıda sürdükmü heh bide çaay ooh kahvaltı tamamdır.Ömrümde bu günler geçeli çok oldu artık orta yaşların ortasındayım  artık sabahları annemin bağırmalarıyla kalkmıyorum akşamdan kurduğum telefonun çalar saati bu işi pek güzel görüyor,birde zeynebimle elifim var hoplaya zıplaya geliyorlar yatağa istersen kalkma.Çok şükür halimden memnunum lakin çocukluğuna dönmek insanı masumlaştırıyor,düşündürüyor günler su gibi akıp gidiyor cancazım yarın gelirmi bilmem belkide hiç gelmeyecek dün zaten geçti koca bir hiçim şu an.Ne gelmişim var ne geleceğim oturduğu yerde kalıveriyor insan bu duygulara kapılınca ben kimim sorusu her gün kafamı allak bullak ediyor zaten.Nereden geldim nereye gidiyorum...? matrix filmini izlemişdim hayal kuruyorum bazende acaba gerçekten neo benmiyim komik geliyor sonra gülüyorum bıyık altından hani her insanın aslında kendisini gizliden gizliden kahraman zannettiğini bilerek .Lakin benim kurtaracak olduğum nem var nem yok hepsi ona ait olduğu geliyor aklıma ben Oysam O kim,ben kimim sen kimsin günler artık hızlı trenler gibi geçiyor çabuk olmalıyım bu sorunun cevabını bulmaya yada,yada hayata sorun olmaya.Günler geçiyor cancazım ya ben NeO'ysam...?...

4 yorum:

Achilles dedi ki...

Abi yazının sonu güldürdü hayli :)

Ene ,Ente ,Hüve ..

Ene :

İnnî ene rabbuke fehla’ na’leyk(na’leyke), inneke bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven).
(Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!)

Ente :

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Hüve :

HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH, HÜVERRAHMANÜRRAHİM.

HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜMİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR, SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.
HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA, YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM.

O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üsündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.O, vareden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.


deye fikir ettim abi uygun mudur ?

cecil dedi ki...

:)
yanlız değilsiniz

bende peri padişahının kızı olduğumu düşünüyorum
hem de
her sabah..
itiraf ediyorum

ve her gece ..

Hammâr dedi ki...

biliyorum cancazım yalnız olmadığımı :) yoksa yazarmıydık...

Hammâr dedi ki...

Asilcim neden ene,ente,hüve yorum.sadece hüve olaydı yeterliydi...