11 Temmuz 2010 Pazar

Evliyaullah hazaratı "Varisü'n nebî" dir. Bir hadis-i şerifte:

"Alimler, peygamberlerin varisleridir." buyrulur.

Hz. Peygamber (s.a.v.), Hakk'a yürüyeli on dört asır oldu. O zaman evliyaullah, Hz. Peygamber'in nesine varis oldu? İlmine...

Onun için ulema-i izamın, evliya-yı kiramın ağzından çıkan sözler nutk-ı ilâhîyedir. Bu gerçek turuk-ı âliyyede: "Nutk-ı evliyâ entâk-ı Hak'tır," sözüyle ifade edilir. Çünkü evliyaullah, masivadan arınmış, boşalmış olan bütün kemalât-ı ilâhîye, Allah'ın ve Resul'ün sevgisiyle donanmış insanlardır. Onlar, safiyeye ulaşmış, tekmil-i meratib ve seyr-i sülûk etmişlerdir. Kendilerinde beşeriyet ve cismaniyet adına sadece bir görüntü kalmıştır. Nefsaniyetten uzaklaşmışlardır. Böyle oldukları için Hak, onların lisanından konuşur. Hz. Mevlânâ:

Kâ'be bünyâdü Halîl-i Azerest
Dil nazargâh-ı Celîl ü Ekberest

diye buyurur.

Hiç yorum yok: