11 Temmuz 2010 Pazarİbret ile şeş cihetten görünen eşyaya bak
Cümle bir âyinedir kim vech-i rahman andadır.
Söyleyen ol, söyleten ol, görünen ol, gören ol.
Her ne var a' la ve esfel bil ki cânân andadır...


Niyâzi Mısrî Hz.

Hiç yorum yok: