18 Temmuz 2010 Pazar

Ey râhat-ı can isteyen
Yetmez mi derd derman sana
Ey râhat-ı can isteyen
Kurban olandır can sana

Yağma edersen varlığın
Gider gönülden darlığın
Mahveyle sen ağyârlığın
Yâr oliser mihmân sana

Sermâye bu yolda hemân
Teslim olur buna inan
Sıdk ile Allah'a dayan
Etmez mi gör ihsan sana
Tevhide tapşur özünü
Kimseye açma razını
Şeyh izine tut yüzünü
Şeyhin yeter burhan sana

İven kişi yol alamaz
Maksûdunu tez bulamaz
Bekle maarif kapusun
Yüz göstere irfan sana
Dünya ile ukbâyı ko
Ula ile uhrâyı ko
Var ol kuru sevdayı ko
Yüz göstere irfan sana
Candan talep kıl yârini
Ver canı bul dildânnı
Yok eyle kendi vannı
Kim var ola canan sana
Çürüklerin hep sağ olur
Zehrin kamu bal yağ olur
Dağlar yemişli bağ olur
Cümle cihan bostan sana
Güçtür katî Hakk'ın yolu
Dergâhı hem gayet ulu
Sıdk ile olmazsan kulu
Etmez yolu asan sana
Kulluğa bel bağlar isen
Şam u sahâr ağlar isen
Sular gibi çağlar isen
Tez bulunur umman sana
Bülbül oluben ötegör
Gül gibi açıl tütegör
Aşk odına can atagör
Gülzâr olur nirân sana
Yüzün Niyazi eyle hâk
Derd ile bağrın eyle çak
Kalbin sarayın eyle pak
Şayet gele sultân sana

Niyazi mısri sultan.

Hiç yorum yok: